Vi bruker informasjonskapsler på denne siden for å forbedre din brukeropplevelse. For å en total oversikt over alle informasjonskapslene som blir brukt, gå til denne siden
OK

10 255 350 NOK

160% inntjent

10 255 350 NOK

160% inntjent

email-icon

Lyn 1896

Med stolte tradisjoner og 125-år lang historie, skal Lyn 1896 igjen bli en av Norges største og mest fremtredende fotballklubber.

Etter flere år i ingenmannsland ønsker Lyn 1896 å legge til rette for en retur til norsk toppfotball, og gjeninnta sin plass som Fotballklubben på Oslo Vest.

Kjøp aksjer

Fulltegnet!

Emisjonen er nå fulltegnet og det er ikke mulig å kjøpe flere aksjer i Lyn 1896 AS. Dersom det viser seg at noen av dem som har tegnet, ikke betaler innen fristen, vil vi tilby de gjenværende aksjene til andre interessenter. Du kan registrere deg her dersom du ikke rakk å delta i emisjonen, men allikevel er interessert i å bli med som eier I Lyn 1896 AS. Vi vil ta kontakt dersom det blir aksjer tilgjengelig for salg etter at alle innbetalingene er registrert
This is some text inside of a div block.
Takk for din interesse! 
Har du spørsmål rundt signering og betaling av denne kan du kontakte oss på invest@lyn1896.no
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10 255 350 NOK

av 6 400 000 NOK (maks 10 mill)

160%

inntjent
30
dager igjen

2246

investorer

Invester i Lyn 1896

Fyll ut og du vil motta en e-post med ferdig utfylt tegningsblankett. Du kan velge å betale i henhold til blanketten med en gang, eller signere og sende tilbake til invest@lyn1896.no for å sikre deg dine aksjer.
Emisjonen er åpen fra 10. juni til 9. juli
Velkommen som aksjonær i Lyn 1896 AS
Spørsmål om å bli aksjonær?
kontakt oss på invest@lyn1896.no
á 125 NOK
Total sum:

Din totalsum

NOK
Velkommen som aksjonær i Lyn 1896 AS. Du vil motta en ferdig utfylt tegningsblankett på e-post. Har du spørsmål rundt signering og betaling av denne kan du kontakte oss på invest@lyn1896.no
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Folkeinvestering for sportslig vekst

Fotballaksjonær og livsstilinvestor for langsiktig sportslig og økonomisk avkastning.

Gjennom dualmodellen – utarbeidet i samarbeid med NFF – tar aksjeselskapet Lyn 1896 AS over de kommersielle forpliktelsene og rettighetene knyttet til Lyn 1896 FK (klubben). Aksjeselskapet er satt opp etter 50+1-modellen og gir rom for et bredt spekter av investorer uten en enkelt majoritetseier

Lynmodellen, tannhjulet som kverner i bakgrunnen av den sportslige satsingen er en nøye utarbeidet modell som legger premisset for den sportslige retningen for Lyn 1896. Et konkurransefortrinn og en nødvendighet for å lykkes på øverste nivå

Lyn 1896 satser for spill i Eliteserien sesongen 2026/27 og ønsker gjennom emisjonen å gjøre nødvendige investeringer i støtteapparat og spillere, i tillegg til å oppgradere treningsfasilitetene for utvikling av lokale talenter

Lyn ønsker å bygge en investorgruppe med hjerte for klubben. Folkefinansiering gir unike muligheter for alle typer investorer til sammen å støtte og utvikle Lyn 1896 gjennom et eierskap i Lyn 1896 AS, slik at klubben igjen kan spille på øverste nivå i norsk fotball

Med nøysom drift og positive resultater de siste årene er det nå rom for å se fremover og feste blikket mot Eliteserien

Folkefinansiering og fanseid struktur fordrer demokratiske avgjørelser og setter de sportslige resultatene først

Folkefinansiering er et initiativ hvor enkeltpersoner sammen støtter et prosjekt eller selskap gjennom økonomiske bidrag eller investeringer. Prosjekter markedsføres ofte via digitale verktøy eller sosiale medier. Gjennom folkefinansieringen vil de som ønsker å være deleiere i Lyn 1896 AS, bidra til at klubbens økonomiske rettigheter og forpliktelser forvaltes av et demokratisk eiet selskap der ingen enkeltperson eller selskap kan eie mer en 49% av aksjekapitalen.
Ved å demokratisere eierskapet i Lyn 1896 AS, som er klubbens samarbeidende selskap, vil klubben ta en annen retning enn flere av Norges og verdens største klubber. Lyn 1896 vil med dette få tilgang til en gruppe investorer som bryr seg om klubben og kan se avkastning på lang sikt. For å sikre transparens og god informasjonsflyt vil aksjonærer få tilgang til plattformen CrowdWorks. Dette gir styret og ledelsen en god plattform for å dele informasjon og kommunisere løpende og på en effektiv måte med sine eiere.
Tegning av aksjer i Lyn 1896 AS mellom 10.06.2021 og 09.07.2021
Tildeling av aksjer innen 01.08.2021 og aksjonærer får løpende tilgang til CrowdWorks
Aksjonærer holdes løpende oppdatert om nyheter fra styret og ledelse

Lynmodellen

“Lynmodellen er en levende og dynamisk modell utviklet internt i Lyn, fundamentert gjennom klubbens støtteapparat og videre til spillere i akademi. Med Norges bredeste nedslagsfelt er Lyn i tilknytning til en talentportefølje som skal utvikles i tråd med nøye utarbeidet metodikk med tungt faglig fundament"
Visjon
Stolt Retur Til Norsk Toppfotball
Verdier
Spillestil - Treningskultur - Miljø
Misjon
Lyn For Alltid - Alt For Lyn

Egenutviklede spillere er grunnpilaren i Lyns sportslige og økonomiske modell

Årsmøtet i 2020 markerte starten på den nye juniorsatsingen i Lyn. Klubben har nå tre store treningsgrupper med 20-25 spillere i hver med to dedikerte trenere på hvert lag. De er godt støttet av fysiske trenere, keepertrener, materialforvalter og fysikalsk støtteapparat.

30% av A-lagstroppen er i dag egenutviklede spillere. De tre siste årene er det tatt opp åtte spillere fra juniorakademi til A-lag. Denne satsningen ønsker Lyn 1896 å styrke ytterligere og emisjonen blir et viktig ledd i å få på plass et nødvendig sportsapparat for å sikre et best mulig akademiprodukt som ivaretar utviklingen av hele spilleren. Lyn 1896 skal kunne tilby den beste og foretrukne utviklingsarenaen for ambisiøse fotballspillere i Oslo-området.
Lyn 1896 har som mål å allokere 25% av sin årlige omsetning til utvikling av egne spillere, en fundamental forutsetning for å lykkes sportslig og økonomisk over tid. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom Lyn Fotball og Lyn 1896 for å sikre at planer for individene og lagene gjennomføres, og at hospitering skal skje sømløst mellom klubbene. Kommunikasjon mellom klubbene skjer per i dag hovedsakelig mellom utviklingssjef gutter i Lyn Fotball og junior akademisjef og junior rekrutt-trener i Lyn 1896, og dette fungerer utmerket. Det er transparente linjer og kommunikasjonen skjer på daglig, ukentlig og månedlig basis. På sikt vil Sportsdirektør i Lyn 1896 være en viktig brikke i samarbeidet.

Plan for samarbeid Lyn Fotball og Lyn 1896

De beste fra hvert kull skal jevnlig hospitere opp, eventuelt flyttes permanent til en bedre treningsgruppe

Hospiteringshjul som er laget i samarbeid mellom allianselagene som sikrer gode og gjennomtenkte sykluser

Lyn Fotball og Lyn 1896 samarbeider om egenskaper og spesifikke ferdigheter som skal ha ekstra fokus i hvert kull

Tydelige rollekrav i forhold til posisjon og spillertype for hver enkelt spiller

Skreddersydd tilbud med skole, utviklingsplaner, treningsprogram, og tett oppfølging av utviklingssjef i Lyn Fotball og akademisjef junioravdelingen

Lyn 1896 og Lyn Fotball har derfor gått sammen i et større samarbeid med WANG ung og toppidrett med mål om å skape en plattform for å kombinere skole og toppidrett på best mulig måte

Bærekraft, nøysomhet og åpenhet er grunnprinsippene i Lyns drift i jakten på sportslig suksess

Bærekraft
Lyns utvikling skal fremover preges av drift som en toppklubb med fokus på bærekraftige avgjørelser og utvikling
Nøysomhet
Driften av Lyn skal være nøysom, edruelig og økonomisk forsvarlig. Selv ved store inntekter skal pengebruk stå ihht. den utarbeidede planen
Åpenhet
Lyn ønsker åpenhet mot sine aksjonærer, supportere og andre interessehavere gjennom regelmessig rapportering av sine økonomiske forhold
830'
Driftsresultat 2020 for Lyn 1896
2024
Budsjettert positivt resultat
7
Klubber i Eliteserien som drev positivt resultat i 2018
-750'
Gjennomsnittlig driftsresultat Eliteserien 2018

Fremtidige muligheter

Lyn budsjetterer med nøktern organisk omsetningsvekst basert på
sportslig utvikling, med mål om europacup-spill på lang sikt
Økte salgsinntekter
Lyns salgsinntekter fra sesongkort stiger til NOK 750' ettersom laget klatrer i divisjonssystemet
Gjennomsnittlig tilskuerantall på hjemmekamper er forutsatt økt til 2.750
Pris på sesongkort og ordinære billetter vil øke over perioden ettersom Lyn avanserer i ligasystemet
Medieinntekter
Medieinntekter blir en viktig verdidriver for Lyn fremover
Inntektene er ventet å vokse fra 0 til MNOK 6 i løpet av 5 år
På nasjonalt nivå oppleves det en økning i medieinntekter som følge av internasjonal deltakelse
Sponsorinntekter
Sponsorinntekter forventes økt ettersom Lyn avanserer i ligasystemet
Lyns - allerede sterke - merkevare og supporterbase vil gi en unik posisjon for å optimalisere sponsorinntekter tidlig
Netto spillersalg
Med god spillerlogistikk kan man anta et nettoresultat av spillersalg på minimum MNOK 10 per år i OBOS- og Eliteserien
Klubber som Sarpsborg, Bodø/Glimt og Stabæk har opplevd har opplevd et resultat godt over dette nivået i flere sesonger

Emisjonsdetaljer og praktisk informasjon rundt folkefinansiering

Selskapet vil utstede opp til 80 000 nye aksjer til en pris per aksje på kr 125, verdsettelsen av selskapet på NOK 220 000 tilsvarer innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital på NOK 220 000 har i helhet gått til utredning og forberedelse av emisjon. Det er ingen gjeld i selskapet

Oppstartsstyret består i dag foreløpig av fem medlemmer, John Arne Grøsland (leder), Geir H Skaar, Dag Hognerud, Eirik Ødegaard og Kristian Lier

Grøsland eier Lajjo Eiendom AS, Lier eier Con Ganas AS og Hognerud kontrollerer Nida AS

Emisjonsbeløp over budsjettert kapitalbehov vil fremskynde bemanning av sponsorapparat, sportsapparat og samtidig en raskere styrking av spillerstallen

Dokumenter

IM - English

Tegningsblankett

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Samarbeidsavtale mellom Lyn 1896 og Lyn 1896

NFFs generelle bestemmelser

Klubbens lover

Vedtekter i Lyn 1896 AS

Utgifter og inntekter omfattet av samarbeidsavtale

For English speaking investors, please contact us at invest@lyn1896.no, and we will guide you through the subscription process

IM - English

Download

Aktuelt