email-icon

Lyn 1896

Med stolte tradisjoner og 125-år lang historie, skal Lyn 1896 igjen bli en av Norges største og mest fremtredende fotballklubber.

Kjøp aksjer

Lyn 1896

Med stolte tradisjoner og 125-år lang historie, skal Lyn 1896 igjen bli en av Norges største og mest fremtredende fotballklubber.

Kjøp aksjer

Bekreftet beløp til nå:

0

Bli med på reisen du også!
Kjøp aksjer

Ved tegning av aksjer foretas ingen betaling.
Du blir kun bedt om å identifisere deg for digital signatur. Oppgjør for aksjene foretar du ved en passende anledning som overføring fra din egen bank.

á 150 NOK
Total sum:

Din totalsum

NOK
Velkommen som aksjonær i Lyn 1896 AS. Du vil motta en ferdig utfylt tegningsblankett på e-post. Har du spørsmål rundt signering og betaling av denne kan du kontakte oss på invest@lyn1896.no
Oops! Something went wrong while submitting the form.

3 571 755 kr NOK

av 5 000 000

62%

inntjent
No items found.
investorer

Tilbake til toppen av norsk fotball

Fotballaksjonær og livsstilinvestor for langsiktig sportslig og økonomisk avkastning
Med stolte tradisjoner og 125-år lang historie, skal Lyn 1896 igjen bli en av Norges største og mest fremtredende fotballklubber. Etter flere år i ingenmannsland ønsker Lyn 1896 å legge til rette for en retur til norsk toppfotball, og gjeninnta sin plass som Fotballklubben på Oslo Vest.

Forrige emisjon var en milepæl for eierskap i fotball

En av Norges mest tradisjonsrike klubber er Norges mest demokratisk eide fotballklubb, etter en banebrytende og eventyrlig folkefinansiering i 2021. Klubben Lyn 1896 sin samarbeidspartner, Lyn 1896 AS, eies nå av nesten 2 000 aksjonærer, alle med mulighet til full innflytelse gjennom AS og klubben med sitt klubbmedlemskap

En tidligere suksessfull emisjon har bidratt til at Lyn 1896 rykket opp til PostNord uten å tape en eneste kamp

Oppsummering av 2022-sesongen
Sesongen for A-laget endte med 22 seire, 4 uavgjorte og 0 tap. Dette ga 70 poeng og
Lyn 1896 rykker ubeseiret opp til PostNord-ligaen. Laget scoret i snitt pr kamp 3,4 mål og slapp inn 0,9.

Det har skjedd store endringer i 2022. Vi har styrket det sportslige apparatet med ny hovedtrener (Jan Halvor Halvorsen) og sportslig leder (Glenn Hartmann), begge avgjørende bidragsytere til at Lyn 1896 nå rykker opp til PostNord-ligaen.

Vi har økt satsning på ungdomsavdelingen for gutter 13-16 år ved å legge opp til en tydelig struktur for spillerutvikling og karrierevei i Lyn 1896.
Det er jobbet mye med å skape rette kultur innad i Lyn 1896. Det er mer fokus på trivsel, samarbeid og selvutvikling. Spillerne maksimerer utbytte av hver eneste økt, og det er utviklet en vinnermentalitet som skal forsterkes ytterligere i PostNord-ligaen.

Troppen er godt rustet for steget opp i PostNord-ligaen. Det jobbes for fullt med å komplettere en allerede sterk tropp foran 2023-sesongen og noen nye ansikter vil komme inn. Lyn 1896 skal være godt rustet til å ta fatt på nok en viktig sesong, og ønsker å bite godt fra seg i konkurranse med mange gode lag. Vi er klare for å møte alle utfordringer på vei tilbake mot toppen!

Opprykket var ikke gratis, men en tilværelse på nivå 4 i norsk fotball ville kostet mye mer

Hva pengene fra forrige finansieringsrunde er blitt brukt til:
Lyn 1896 hentet netto 8,4 MNOK våren 2021 fra 1 939 nye investorer. Dette medførte at Lyn 1896 ble Norges mest demokratiske eide fotballklubb. Formålet med å hente inn kapital var å skape økonomisk grunnlag for klubbens retur til norsk toppfotball. Første delmål, opprykk fra Norsk Tipping-ligaen til PostNord-ligaen, lyktes vi med i  2022-sesongen.

Klubben startet 2022 med ca 8,4 MNOK i arbeidskapital og et budsjettert underskudd 2022 på ca 3,6 MNOK.
Klubben har gjennom sesongen styrket det sportslige apparat vesentlig, herunder med hovedtrener og sportslig leder i fulle stillinger. Dette innebar høyere kostnader enn opprinnelig forutsatt, men vi mener samtidig at dette har vært en fornuftig investering.
Samtidig har klubben knyttet til seg en rekke solide spillere, som har bidratt svært godt gjennom sesongen. Det har samtidig vært rom for å gi flere unge Lyn-gutter kontrakter, en god investering for fremtiden og som også skaper ekstra entusiasme rundt laget.

Lyn, som de fleste andre idrettslag i Norge har dessverre også opplevd økte kostnader det siste året, særlig da til drift av anlegget på Kringsjå. Økte energikostnader for undervarme har belastet regnskapet med en betydelig ekstra kostnad.

Klubben er godt i gang med å bygge opp det akademiet som har vært ønsket for yngre guttelag. Det har blitt gjort noen investeringer i dette gjennom 2022, og innsatsen med dette skal intensiveres ytterligere inn i 2023.

Lyn estimerer nå med et underskudd på ca 4,6 MNOK for 2022.
Kapitalen fra Lyn 1896 AS har gitt et uvurderlig bidrag til at Lyn 1896 i 2023 skal spille i PostNord – en del av den profesjonelle fotballen i Norge.

Lyn 1896 skal bygge klubben stein på stein

Et steg av gangen
Lyn 1896 skal fortsette å bygge en klubb som på sikt skal bære seg selv, og skal være konkurransedyktig både sportslig, økonomisk og administrativt. Vi skal ikke forhaste oss, men bygge klubben stein på stein. Klubben skal etablere seg og konkurrere etter beste evne på hvert nivå på stigen oppover.

Året 2022 har gitt klubben erfaringer rundt hvilke ressurser og rammebetingelser som bør styrkes, med formål å bygge en levedyktig klubb mange år fremover i tid. Klubben vil knytte til seg nøkkelressurser i takt med veksten.
Styrke administrasjonen i PostNord-ligaen
Lyn 1896 skal styrke arbeidskraften administrativt for å få bedre enda bedre kontroll på vår økonomi, forbedre vår kommunikasjon og styrke vårt arbeid med arrangementer. Vi vil styrke vår organisasjon med samlet et drøyt årsverk.
Samarbeidspartnere
Lyn 1896 skal i større grad utnytte sitt markedspotensial. Det er allerede satt i gang arbeid for å etablere en samarbeidsplattform, og det er etablert en egen prosjektgruppe som jobber med utvidelse av vår gruppe med samarbeidspartnere.
Sosiale medier og arrangementer
Lyn 1896 skal satse på å bli mer synlig i sosiale medier, og opplegg rundt hjemmekamper og andre arrangementer skal styrkes. Vi har i dag 2000 aksjonærer, og vi skal sørge for bedre kommunikasjon ut til disse og andre Lyn-venner.

Lyn 1896 skal ta i bruk flere metoder for å styrke stallen

Langsiktig planlegging
Spillerstallen og spillerlogistikken planlegges ut i fra en løpende behovskartlegging.
Spillerstallen vil bestå av signalspillere, solide spillere med utviklingspotensial, og spillere fra eget akademi, der hver posisjon på banen skal dekkes godt opp.
Spillerne skal ha rette egenskaper, alder, og potensial for utvikling og videresalg, og samtidig passe inn i de økonomiske rammene som klubben har.
Ca. 40% av stallen skal som minimum bestå av spillere som er på kontrakt utover inneværende sesong.
Lokal scouting, datascouting og samarbeidspartnere
Lyn 1896 sitt naturlige nedslagsfelt er Stor-Oslo, med over 100 klubber bare i Oslo. Lyn 1896 skal primært jakte egnede spillere i vårt lokale marked.
Glenn Hartmann er ansatt i stilling som sportslig leder på 100% basis. Han vil gjøre mye fysisk scouting selv, sammen med andre ressurser i klubben.
Klubben vil også samarbeide med agenter og rådgivere som kan bistå i arbeidet, og som har incentiver gjennom langsiktig samarbeid og verdiskaping over tid.

Lyn 1896 skal bruke et av verdens mest avanserte analyseverktøy for kartlegging av spillere.
Dataverktøy skal også brukes aktivt internt på egne spillere for å kartlegge spillernes utvikling, også til sammenligne med eksterne alternativer.
Strategiske samarbeidspartnere med et nasjonalt og internasjonalt nettverk vil også bistå i arbeidet med å finne signalspillere som passer Lyn sine behov, kriterier og økonomi.

Folkeinvestering for sportslig vekst

Fotballaksjonær og livsstilinvestor for langsiktig sportslig og økonomisk avkastning

Gjennom dualmodellen – basert på NFF’s standard avtaleverk – tar aksjeselskapet Lyn 1896 AS over de kommersielle forpliktelsene og rettighetene knyttet til Lyn 1896 FK (klubben). Aksjeselskapet er satt opp etter 50+1-modellen og gir rom for et bredt spekter av investorer uten en enkelt majoritetseier

Lynmodellen, tannhjulet som kverner i bakgrunnen av den sportslige satsingen er en nøye utarbeidet modell som legger premisset for den sportslige retningen for Lyn 1896. Et konkurransefortrinn og en nødvendighet for å lykkes på øverste nivå

Lyn 1896 satser mot spill i Eliteserien sesongen 2027 og ønsker gjennom emisjonen å gjøre nødvendige investeringer i støtteapparat og spillere, i tillegg til å oppgradere treningsfasilitetene for utvikling av lokale talenter

Lyn ønsker å bygge en investorgruppe med hjerte for klubben. Folkefinansiering gir unike muligheter for alle typer investorer til sammen å støtte og utvikle Lyn 1896 gjennom et eierskap i Lyn 1896 AS, slik at klubben igjen kan spille på øverste nivå i norsk fotball

Vi skal drive nøysomt og bærekraftig, være nøyaktige og velfunderte i beslutninger knyttet til spillerlogistikk, men samtidig oppnå positive sportslige resultater på vei tilbake mot Eliteserien

Folkefinansiering og fanseid struktur fordrer demokratiske avgjørelser og setter de sportslige resultatene først

Folkefinansiering er et initiativ hvor enkeltpersoner sammen støtter et prosjekt eller selskap gjennom økonomiske bidrag eller investeringer. Prosjekter markedsføres ofte via digitale verktøy eller sosiale medier.
Gjennom folkefinansieringen vil de som ønsker å være deleiere i Lyn 1896 AS, bidra til at klubbens økonomiske rettigheter og forpliktelser forvaltes av et demokratisk eiet selskap der ingen enkeltperson eller selskap kan eie mer en 49% av aksjekapitalen.
Ved å spre eierskapet i Lyn 1896 AS bredt, som er klubbens samarbeidende selskap, vil klubben ta en annen retning enn flere av Norges og verdens største klubber. Lyn 1896 vil med dette få tilgang til en gruppe investorer som bryr seg om klubben og kan se avkastning på lang sikt.
For å sikre transparens og god informasjonsflyt har alle aksjonærer tilgang til plattformen CrowdWorks. Dette gir styret og ledelsen en god plattform for å dele informasjon og kommunisere løpende og på en effektiv måte med sine eiere.
Tegning av aksjer i Lyn 1896 AS mellom 15.11.2022 til emisjonen er fulltegnet
Tildeling av aksjer innen 15.01.2023 og aksjonærer får løpende tilgang til CrowdWorks
Aksjonærer holdes løpende oppdatert om nyheter fra styret og ledelse

Supportereide klubber

Athletic Club Bilbao – En av Spanias største klubber. Helt uten rike onkler har Athletic Club Bilbao fokusert på talentutvikling og signerer utelukkende spillere med Baskiske røtter. Athletic har aldri rykket ned fra Spanias øverste nivå. Athletic Club Bilbao spiller utelukkende etter sine egne regler og viser hva som er mulig når man kommer sammen for å støtte laget sitt.
FC Bayern München – Bundesligas 50+1-regel sier at 51% av klubben må eies av fans. Bayern München har tatt det et steg videre og har på det meste hatt en fans-eierandel på 75%. Fansen har fokusert på resultater på banen og Bayern München har vokst til et selvdrevet, rikt powerhouse i europeisk fotball. “Ingen glitter og stas, kun trofeer”.
São Paulo FC – Selv om Brasiliansk lov har tillatt privat eierskap av fotballklubber har noen få valgt å beholde sin fanseide struktur. Med 6 ligatitler og 3 Copa Libertadores-seire er det vanskelig å argumentere mot suksessen ved fanseid struktur.
Chattanooga FC – I 2019 fikk fotballfans i USA for første gang i historien muligheten til å bli deleiere i en fotballklubb. Kampanjen for folkefinansiering søkte opprinnelig etter USD 50 000 men endte opp med mer enn USD 640 000, med andre ord en braksuksess for klubben.
Lyn 1896 – I 2021 gjennomførte Lyn 1896 en emisjon som revolusjonerte idéen om eierskap i og til  norske fotballklubber. En av Norges mest suksessrike klubber gjennom 125 år fikk inn nesten 2 000 eiere gjennom samarbeidsselskapet Lyn 1896 AS, og nesten 10 millioner kr på 4 dager!

Lynmodellen

“Lynmodellen er en levende og dynamisk modell utviklet internt i Lyn, fundamentert gjennom klubbens støtteapparat og videre til spillere i akademi. Med Norges bredeste nedslagsfelt er Lyn i tilknytning til en talentportefølje som skal utvikles i tråd med nøye utarbeidet metodikk med tungt faglig fundament"
Visjon
Stolt Retur Til Norsk Toppfotball
Verdier
Spillestil - Treningskultur - Miljø
Misjon
Lyn For Alltid - Alt For Lyn

Egenutviklede spillere er grunnpilaren i Lyns sportslige og økonomiske modell

Årsmøtet i 2020 markerte starten på den nye juniorsatsingen i Lyn. Klubben har nå tre store treningsgrupper med 20-25 spillere i hver med to dedikerte trenere på hvert lag. De er godt støttet av fysiske trenere, keepertrener, materialforvalter og fysikalsk støtteapparat.

30% av A-lagstroppen er i dag egenutviklede spillere. De tre siste årene er det tatt opp åtte spillere fra juniorakademi til A-lag. Denne satsningen ønsker Lyn 1896 å styrke ytterligere og emisjonen blir et viktig ledd i å få på plass et nødvendig sportsapparat for å sikre et best mulig akademiprodukt som ivaretar utviklingen av hele spilleren. Lyn 1896 skal kunne tilby den beste og foretrukne utviklingsarenaen for ambisiøse fotballspillere i Oslo-området.
Lyn 1896 har som mål å allokere 25% av sin årlige omsetning til utvikling av egne spillere, en fundamental forutsetning for å lykkes sportslig og økonomisk over tid. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom Lyn Fotball og Lyn 1896 for å sikre at planer for individene og lagene gjennomføres, og at hospitering skal skje sømløst mellom klubbene. Kommunikasjon mellom klubbene skjer per i dag hovedsakelig mellom utviklingssjef gutter i Lyn Fotball og junior akademisjef og junior rekrutt-trener i Lyn 1896, og dette fungerer utmerket. Det er transparente linjer og kommunikasjonen skjer på daglig, ukentlig og månedlig basis.
Sportslig leder i Lyn 1896 er en svært viktig brikke i vårt viktige arbeid med unge Lyn-gutter

Lyn 1896 skal ta eierskap til akademiet

Langsiktig og bærekraftig akademi
Lyn 1896 og Lyn Fotball er to separate organisasjoner med tilhørende styrer, og har adskilt økonomi. Både gutte- og jentespillerne tilhører Lyn Fotball fra de melder seg inn i klubben som barn, deretter går guttene over til Lyn 1896 for juniorfotball, og eventuelt A-lag herrer.

Begge allianselagene har som mål å styrke bånd og samarbeid. Lyn 1896 har siden etableringen av Lyn 1896 AS i 2021, jobbet målrettet for å styrke sin organisasjon hvor god sportslig ledelse og en solid organisatorisk struktur har vært det overordnede målet. I tett samarbeid med Lyn Fotball har Lyn 1896 bygget opp en sterk trenergruppe, og ansatt Glenn Hartmann som sportslig leder på heltid.  

Disse forbedringene har gjort at Lyn 1896 nå har bedre kapasitet til både organisering og sportslig ledelse som vil bli utnyttet på tvers av de to allianselagene, og vil gi ungguttene sterkere motivasjon til å strekke seg mot klubbens høyeste nivå. Alle ressurser Lyn 1896 legger i dette samarbeidet i 2023, skal gå til forbedrede sportslige rammer for G13-G16

Klubben får, på lik linje som jentelagene, en rød tråd og en felles struktur for alle guttelag fra G13 og helt opp til A-laget. Det blir tettere samarbeid om organiseringene rundt lagene.

Klubben vil ha større kapasitet og styrket kompetanse til å drive med spillerutvikling og forbedre akademi- og fotballcampløsninger.

Klubben får utnyttet den totale trenerkapasiteten bedre, og kan skape et større faglig og sosialt miljø for samtlige trenere uavhengig av lag. Dette vil bidra til kompetanseheving og sterkere engasjement.

Klubben vil se samtlige spillere i hver årgang, og gi alle muligheten til å trives på et nivå som er tilpasset deres ambisjoner og treningsiver

Klubben vil senke terskelen mellom G13-G16 og juniorlag/ A-lag.

Lyn har i dag mange talentfulle guttespillere som drømmer om å spille på høyeste nivå. Den røde tråden i bunn vil gi dem større tro på at ønsket kan gå i oppfyllelse.

Bærekraft, nøysomhet og åpenhet er grunnprinsippene i Lyns drift i jakten på sportslig suksess

Bærekraft
Lyns utvikling skal fremover preges av drift som en toppklubb med fokus på bærekraftige avgjørelser og utvikling
Nøysomhet
Driften av Lyn skal være nøysom, edruelig og økonomisk forsvarlig. Selv ved store inntekter skal pengebruk stå ihht. den utarbeidede planen
Åpenhet
Lyn ønsker åpenhet mot sine aksjonærer, supportere og andre interessehavere gjennom regelmessig rapportering av sine økonomiske forhold

Fremtidige muligheter

Lyn budsjetterer med nøktern organisk omsetningsvekst basert på
sportslig utvikling, med mål om europacup-spill på lang sikt
Økte salgsinntekter
Inntekter fra hjemmekamper er forutsatt økt til 1,7 MNOK i 2023, opp til 6,25 MNOK i 2026

Gjennomsnittlig tilskuerantall på hjemmekamper er forutsatt økt til 2 750, det fordrer en gjennomsnittlig inntekt pr tilskuer pr kamp på kr 150,-

Gjennomsnittlig tilskuerantall pr kamp i OBOS 2022 var 2 121
Medieinntekter
Medieinntekter blir en viktig verdidriver for Lyn fremover

Inntektene er ventet å vokse fra 0 til MNOK 6-8 i løpet av 3-4 år

På nasjonalt nivå oppleves det en betydelig økning i medieinntekter som følge av økt interesse for norsk fotball og internasjonal deltakelse
Sponsorinntekter
Sponsorinntekter forventes økt ettersom Lyn avanserer i ligasystemet

Lyns – allerede sterke – merkevare og supporterbase vil gi en unik posisjon for å optimalisere sponsorinntekter tidlig
Netto spillersalg
Med god spillerlogistikk er det realistisk å forvente år med nettoresultat av spillersalg på minimum MNOK 10 per år i OBOS- og Eliteserien. Dette har vi ikke foreløpig tatt høyde for

Klubber som Sarpsborg, Bodø/Glimt og Stabæk har opplevd et resultat godt over dette nivået i flere sesonger
Europa-effekten
Bodø/Glimt har opplevd eventyr i internasjonal fotball som direkte har tilført klubben en tilnærmet dobling av omsetning gjennom økte medie- og deltagelses-inntekter. Bare tilbake i 2017 spilte klubben i OBOS-ligaen og har siden den gangen i tillegg vunnet Eliteserien to ganger.

Fotballklubben deltok i Europa Conference League-gruppespillet i 2021/2022 sesongen og mottok ekstrainntekter på til sammen MNOK 75. Samme sesong kvalifiserte de seg nesten for Champions League.

Ettersom de ikke kvalifisert til å spille i Champions League som er det øverste nivået i Europa, skal de heller spille i Europa League. Bodø/Glimt er allerede sikret MNOK 35, og kan potensielt tjene betydelig mer.

Inntekter og driftskostnader

Lyn 1896 har budsjetterte inntekter tett knyttet til sportslige prestasjoner med utgangspunkt i sammenlignbare klubbers reise til Eliteserien
Inntekter og
kapitalbehov
Lyn 1896 budsjetterer med nøktern inntekt basert på sammenlignbare klubbers inntekter gjennom en tilsvarende reise oppover i det norske ligasystemet
Sportslig suksess og
bruk av midler
Inntektene er tett knyttet til klubbens sportslige suksess. Ved raskere opprykk eller andre sportslige prestasjoner vil inntektene øke tilsvarende parallelt
Overtegning
Ved en overtegning vil et begrenset beløp investeres i ytterligere styrking av støtteapparat/administrasjon/salg.
Emisjonsbeløp over kapitalbehovet vil i begrenset grad kunne bli brukt til å fremskynde den sportslige satsning

Emisjonsdetaljer og praktisk informasjon rundt folkefinansiering

Selskapet vil utstede opp til 133 333 nye aksjer til en pris per aksje på kr 150.

Styret består i dag av syv medlemmer, John Arne Grøsland (leder), Liz-Heidi Leonhardsen, Martine Thorleifsson, Erik Stubø, Herman Billung, Anders-Brustad Nilsen og Henrik Botten Taubøll.

Det er pr i dag 1 939 aksjonærer i selskapet, samlet antall aksjer er 73.365. Pålydende pr aksje er kr 100,-.

Ingen aksjonær eller aksjonærgruppe eier mer enn 3,8% av aksjene.

Styret representerer aksjonærer som samlet eier ca 8,5% av aksjene.

Selskapet har ingen ansatte pt. og driver foreløpig uten egne driftskostnader.

Dokumenter

IM - English

Tegningsblankett

Investment Subscription form

Samarbeidsavtale mellom Lyn 1896 AS og Lyn 1896 FK

NFFs generelle bestemmelser

Klubbens lover

Vedtekter i Lyn 1896 AS

Utgifter og inntekter omfattet av samarbeidsavtale

For English speaking investors, please contact us at invest@lyn1896.no, and we will guide you through the subscription process

IM - English

Download

Aktuelt